ИМЕ
ДЛЪЖНОСТ
СПЕЦИАЛНОСТ
Kaлин Иванов
Председател
IV курс, Педагогика на обучението по музика
Ивайло Маджаров
Зам. председател
II курс, Българска народна хореография
Йоана Василева
Секретар
IV курс, Графичен дизайн и фотография
Вяра Илиева
Член с право на глас
III курс, Българска народна хореография
Росица Перева
Член с право на глас
I курс
Цветелина Цветанова
Член с право на глас
IV курс, Изпълнителско изкуство - фолклор
Божидар Костадинов
Член с право на глас
II курс, Графичен дизайн и фотография
Явор Беров
Член с право на глас
III курс, Фотография
Ивелина Иванова
Член с право на глас
III курс,  Изпълнителско изкуство - фолклор
Билгин Каравери
Член с право на глас
Магистър
Райна Дечева
Член с право на глас
Докторант