ИМЕ
ДЛЪЖНОСТ
СПЕЦИАЛНОСТ
Николай Гурбанов
Председател
Докторант
Мария-Луиза Тодорова
Зам. председател
II курс, Графичен дизайн и фотография
Диян Иванов
Секретар
II курс, Дирижиране на народни състави
Вяра Илиева
Член с право на глас
II курс, Българска народна хореография
Йордан Костов
Член с право на глас
IV курс, Българска народна хореография
Цветелина Цветанова
Член с право на глас
III курс, Изпълнителско изкуство - фолклор
Йоана Василева
Член с право на глас
III курс, Графичен дизайн и фотография
Надежда Раданова
Член с право на глас
IV курс, Дизайн на облеклото
Мартин Евтимов
Член с право на глас
II курс, Изпълнителско изкуство - поп и джаз
Калин Иванов
Член с право на глас
III курс, Педагогика на обучението по музика
Божана Стефанова
Член с право на глас
II курс, Педагогика на обучението по музика