On март 13, 2020 by Yoana
Уважаеми колеги, скъпи студенти,
Предвид кризисната обстановка с разпространението на вируса COVID-19, препоръките на СЗО, МЗ, МОН и влизащото в сила извънредно положение, нареждам преминаване към онлайн форма на обучение за периода на действие на извънредните мерки.

С оглед недопускане на натрупване на пропуснат материал, до внедряването на цялостна система за онлайн форма на обучение, нареждам всеки от преподавателите да използва общодостъпни и безплатни програмни продукти и услуги за провеждане на конферентни разговори при провеждането на лекции, упражнения и индивидуални консултации, както и всякакви допълнителни средства, улесняващи организацията на споделената работа от разстояние.
Отчитането на лекциите и упражненията ще се осъществява по съществуващия ред.
Обявените в този период изпити ще се насрочат за по-късен етап.
На преподаватели, които не са сигурни как да подходят в ситуацията, ще бъде оказано методическо и логистично съдействие за осъществяване на онлайн форма на обучение

Уведомявам ви, че за периода 13.03.2020 – 13.04.2020, сградите на Академията ще бъдат затворени.

За допълнителни въпроси използвайте електронната поща на АМТИИ:
office@artacademyplovdiv.com

От името на кризисния щаб на АМТИИ “проф. Асен Диамандиев”- Пловдив и лично от свое име, желая здраве на всички! Моля за отговорност по изпълнение предписанията на РЗС!
проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак
Ректор на АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив

------------------------------------