On ноември 27, 2019 by Yoana

Студентски празник 2019 / Изложба


Критерии за допускане до изложба:

1. Творби от всякакъв характер и тематична насоченост могат  да участват в изложбата.
2. Няма да бъдат допускани единствено работи ,чиято тематика не отговаря на етичните и морални норми.
3. Няма ограничение относно размера на творбите.
4. Творбите се предават във вид готов за окачване в изложбата.
5 .Kъм всяка творба бива да бъде прикрепена информация за наименованието й, името на студента, работил върху проекта, неговата специалност и курс, както и телефон за контакт.

Особености:

* Скулптури и макети трябва да бъдат поставени върху постамент (манекен).
* Академията осигурява отпечатване на фотографии, плакати(векторни изображения) и сканирани изображения в Синьото училище!


За да принтирате своите фотографии следва да:

1.Имате фотографско изображение с достатъчно добро качество и резолюция.
2. Изображението да бъде обработено и оразмерено за поставяне в рамка (има рамки, останали от  предишната изложба по случай Студентски празник, които могат да се ползват от студентите >>> За повече информация пишете на yoana.vasileva@gmail.com, или се свържете във фейсбук с Yoana Vassileva)
3. Файлът, който се предоставя за печат да не бъде компресиран и с намален размер. При възможност да бъде  .RAW файл, но не е задължително.


За да отпечатате плакати следва да:

 1.Трябва да се предоставят векторни изображения с файлово разширение .pdf, .ai или .eps . на yoana.vasileva@gmail.com


За да отпечатате сканирани изображения:

1. Трябва да бъде предоставен файл с резолюция не по-малко от 300 dpi на горепосочения мейл. В Синьото училище има скенер, който може да бъде ползван  от студенти. За повече информация се свържете с ас. Георги Димитров.


Краен срок за предоставяне на творбите: 02.12.2019г. !

Изложбата ще бъде открита на 04.12.2019г.  в 17:00 часа.