On март 11, 2019 by Dian

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,
НА 14 март 2019 г. (четвъртък) ОТ 16:00 ч.
В КОНЦЕРТНА ЗАЛА „АМТИИ“ (ул. „Тодор Самодумов“ № 2)

ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ СРЕЩА НА ЕКСПЕРТНА ГРУПА ОТ НАОА, С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СТУДЕНТИ ОТ РАЗЛИЧНИ КУРСОВЕ В ОКС „БАКАЛАВЪР“, ОКС „МАГИСТЪР“ и ОНС „ДОКТОР“.

СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ
КАНИ ВСИЧКИ СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ НА
АМТИИ „проф. Асен Диамандиев“ – град Пловдив