On април 17, 2019 by Студентски съвет
На основание чл. 34, ал. 2, т. 1 от Правилника за устройството и дейността на Студентското представителство и Студентски съвет, свиквам заседание на СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ.

Заседанието ще се проведе на 23.04.2019 г. (ВТОРНИК) от 10:00 ч. в кабинета на СС (Централна сграда, ет. 3, № 38 / ул. „Тодор Самодумов“ № 2), при следния
 
ДНЕВЕН РЕД:
1.      Разглеждане на заявления съгласно ППРЖСП.
2.      Отчет за извършени дейности от членове на СС.
3.      Приемане на правила за индивидуални функции на членовете на СС.
4.      Разни.
On април 16, 2019 by Dian
Фондация „Америка за България“ и „Академия ГРАДЪТ“ 2019 стартират конкурс за мърчандайзинг на Епископската базилика в Пловдив

В конкурса могат да се включат студенти и професионалисти в сферата на графичния дизайн

Конкурсът на Фондация „Америка за България“, които се реализира съвместно с „Академия ГРАДЪТ“ 2019, има за цел създаване на проекти и визия за търговски продукти, които да бъдат предлагани, като сувенири за продажба на посетителите в магазина в Епископската базилика в Пловдив и да допринасят за популяризиране на този уникален новооткрит обект.
За постигането на тази цел от участниците в конкурса се очаква изготвяне и представяне на атрактивни проекти/визуализации/макети на търговски стоки.
Всеки участник може да участва с неограничен брой реални макети, предмети, сувенири, дрехи, рисунки, 3D модели, прототипи, които представят идеята му.
На специално събитие в град Пловдив в началото на юли 2019 ще бъдат обявени победителите, а техните проекти ще се превърнат в реалност и ще се предлагат на посетители на Епископската базилика, при нейното отркиване тази есен.
В конкурсът могат да участват:
Български студенти и млади професионалисти, възпитаници на български и чуждестранни висши училища, в областите:
   » Графичен и продуктов дизайн
   » визуални, приложни и дигитални изкуства
   » комуникация и фотография
Екипи от професионалисти в сферата на продуктовия дизайн
Повече информация за конкурса и участие ТУК

За проекта за възстановяването
От най-големия раннохристиянски храм в града, издигнат през IV-V век и един от най-внушителните по българските земи, днес са останали впечатляващи римски мозайки и архитектурни руини – уникални свидетелства за античната култура.
През 2019 г., след реставрацията им и изграждането на цялостна експозиция, те ще станат достояние не само на местните жители, но и на хилядите гости на Пловдив – най-старият жив град на нашия континент, който през същата година е Европейска столица на културата.
Археологическият обект е сред най-мащабните в Европа, впечатляващ не само с размерите си. Уникални творения на късноантичния гений подсказват в умален вид какво е България – земя на хилядолетна култура, върху която следа са оставили изкуството и традициите на много народи.
Aмериканският архитект Лий Х. Сколник и екипът му от Lee H. Skolnick Architecture + Design Partnership вече работят по дизайна на музейния комплекс на Епископската базилика на Филипопол. Чрез иновативен дизайн, интерактивни експонати, технологично подпомогнати исторически възстановки и разнообразни дейности, за посетителите ще оживеят духът на древен Пловдив и неговото богато мозаечно наследство.
Повече за Епископската базилика ТУК